Wichita Art Museum Opens “Gordon Parks: Back to Fort Scott” On January 30, the Wichita Art Museum opened their latest photography exhibition "Gordon Parks: Back to Fort Scott," the show will run